FakturyPro jest prostym programem do wystawiania faktur, który dzięki swojej konstrukcji pozwoli w kilka minut zacząć pracę nawet mniej obeznanemu użytkownikowi. Program FakturyPro jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Został wzbogacony o pracę wielostanowiskową w sieci LAN co pozwala na pracę na wielu stanowiskach ponosząc jedną opłatę licencyjną. Program posiada bezterminowe aktualizacje w ramach zakupionej licencji, które wydajemy w odstępach około miesięcznych uzupełniając program o nowe funkcje oraz aktualne przepisy już od ponad 23 lat.

Dostosowany do przepisów na 2024 rok.   

Wersja darmowa pozwala na wystawienie do 5 dowolnych dokumentów miesięcznie

W programie można wystawić następujące dokumenty:
 • Faktura VAT
 • Faktura zaliczkowa (od wersji Pełnej)
 • Faktura zaliczkowa końcowa (od wersji Pełnej)
 • Faktura Metoda Kasowa
 • Proforma
 • Faktura z Odwrotnym Obciążeniem
 • Faktura marża
 • Rachunek uproszczony
 • Paragon
 • Faktura w walucie
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Proforma w walucie
 • Rachunek dla bezvatowców (zwolnionych podmiotowo z VAT)
 • Rachunek w walucie
 • Korekty wszystkich typów dokumentów
 • Gwarancje
 • Kasa Przyjmie
 • Nota korygująca
 • Oferty (od wersji Pełnej)

Faktury można zapisać w formacie XML e-Faktura i wprowadzić ją ręcznie do systemu KSeF

Automatyczny moduł KSeF  (od wersji Pełnej) - wysyłanie e-faktur, pobieranie nr KSeF wysłanego dokumentu. Pobieranie listy faktur zakupowych, podmiotu trzeciego oraz własnych sprzedażowych, wydruk pobranych dokumentów z KSeF. 

Możliwość wystawiania dokumentów z danymi Wystawcy, Sprzedawcy, Nabywcy oraz Odbiorcy. Dokumenty sprzedażowe można utworzyć na podstawie innego dokumentu co pozwala na skrócenie czasu wystawiania podobnych faktur oraz wydruk faktury wraz z blankietem wpłaty za fakturę.

Wydruk innych zestawień
 • Rejestr sprzedaży VAT z podziałem na stawki VAT jakie były uwzględnione na dokumentach w określonym czasie.
 • Sprzedaż za okres
 • Wystawione proformy za okres
 • Nierozliczone dokumenty sprzedaży
 • Nierozliczone proformy (od wersji Pełnej)
 • Sprzedaż kontrahentom za okres (od wersji Pełnej)
 • Sprzedaż wybranego kontrahenta
 • Nierozliczone płatności kontrahentów
 • Nierozliczona płatność kontrahenta
Kontrahenci
 • Katalog kontrahentów
 • Możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy GUS (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS).
 • Możliwość sprawdzania czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (Funkcja zależna od dostępności usługi przez Ministerstwa Finansów).
Towary
Wydruki ułatwiające pracę
 • Przelew / wpłata do banku
 • Przelew do US
 • Nadruk  danych adresowych kontrahenta na kopertę
 • Seryjny wydruk kopert
 • Wydruk na paczkę pocztową
 • Wydruk potwierdzenia nadania
 • Wydruk etykiety adresowej
Program pozwala na eksporty w następujących formatach m.in. do programów księgowych:
 • generowanie pliku xml JPK_FA
 • generowanie pliku xml JPK_VAT (od wersji Pełnej)
 • EDI++ (epp)
 • format 3.0
Praca z drukarkami fiskalnymi:
 • fiskalizacja paragonów na drukarach fiskalnych firmy ELZAB
 • fiskalizacja paragonów na drukarach fiskalnych firmy Novitus
Moduł finansowy:
Moduł zakupowy:
GUS oraz VAT:
 • Możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy GUS (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS).
 • Możliwość sprawdzania czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (Funkcja zależna od dostępności usługi przez Ministerstwa Finansów).
Moduł kilometrówka:
 • Kartoteka pojazdów
 • Rejestr przebiegu pojazdów oraz rejestr kosztów użytkowania pojazdów.
 • Wydruk ewidencji przebiegu oraz ewidencje kosztów użytkowania.
Moduł handlowcy:
Praca na wielu stanowiskach:
Dodatkowe moduły:
Ważne dodatki:
 • Wydruki dokumentów oraz raportów i zestawień można zapisać bezpośrednio do PDF
 • Możliwość zapisu do dokumentu Word, arkusza Excel, oraz plików HTML
 • Wysyłka dokumentów w PDF emailem bezpośrednio z programu.
 • Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa danych (Archiwizacja)

Galeria produktu

Powrót