Funkcje programu

FakturyPro
darmowa
FakturyPro
pełna
FakturyPro
pełna +chmura
0,00 zł132 zł
za rok
300 zł
za rok

Pobierz

 Kup

 Kup

Funkcje
e-Faktury (xml) Nowa funkcja
Moduł KSeF automatyczny już wkrótce Nowa funkcja
Faktura
Kody GTU
Potwierdzenia numeru VAT (VIES)
Obsługa pliku JPK_V7M i JPK_V7K
Biała lista
Faktura zaliczkowa w PLN
Faktura końcowa
Korekty faktur zaliczkowych
Korekty faktur zaliczkowych końcowych
Korekta faktury
Proforma
Zamówienie
Oferty
Faktura na podstawie (Tworzenie nowego dokumentu na podstawie innego)
Proforma na podstawie
Faktura marża
Korekta faktury typu marża
Faktura typu marża na podstawie
Faktura metoda kasowa
Korekta faktury metoda kasowa
Rachunek uproszczony
Korekta rachunku uproszczonego
Rachunek uproszczony na podstawie
Paragon
Korekta paragonu
Drukarka fiskalna ELZAB
Drukarka fiskalna Novitus
Faktura w walucie
Faktura w walucie OSS
Korekta faktury w walucie
Faktura w walucie na podstawie
Proforma w walucie
Faktura WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)
Korekta faktury WDT
Faktura WDT na podstawie
Rachunek dla firm niebędących płatnikiem VAT
Korekta rachunku
Rachunek na podstawie
Rachunek w walucie
Gwarancje
Wydruk dokumentów (drukarka)
Wydruk dokumentów wraz z formularzem wpłaty
Kartoteka zakupów
Dokument KP (kasa przyjmie)
Raport kasowy
Moduł finansowy(KP, KW, BP, BW)
Raport bankowy
Wydruk wpłat i wypłat
Drukowanie seryjne
Drukowanie do PDF
Drukowanie do Word
Drukowanie do Excela
Drukowanie do HTML
Wydruki na paczkę
Zestawienia sprzedaży za okres
Zestawienie proform
Zestawienie paragonów
Zestawienie nierozliczonych dokumentów
Ponaglenie i wezwanie do zapłaty
Nota odsetkowa
Zestawienie sprzedaż towarów dla kontrahenta
Zestawienie nierozliczonych proform
Zestawienie zakup towarów od dostawcy
Zestawienie nierozliczone zakupy dostawców
Zestawienie nierozliczone zakupy od dostawcy
Zestawienie stan ilościwy towarów
Rejestr sprzedaży VAT
Rejestr zakupów VAT
Rejestr sprzedaży VAT OSS
Rejestr VAT paragonów
JPK_FA
JPK_VAT
Eksport dokumentów EDI++ (epp)
Eksport dokumentów w formacie 3.0
Pobierany kurs średni NBP
Nadruk na kopertę
Seryjny nadruk na kopertę
Potwierdzenie nadania listu (list polecony)
Etykiety adresowe (wydruk m.in. na drukarkach termicznych)
Kartoteka towarów
Cennik (wydruk cennika)
Cztery ceny dla towaru
Sprzedaż towarów za okres
Zakupy towarów za okres
Zestawienie obrotów towarów
Zestawienie zysków towarów
Wykres obrotów towarów
Kartoteka kontrahentów
Pobierania danych kontrahenta z bazy GUS. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS)
Sprawdzanie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez MF)
Sprzedaż kontrahentów za okres
Zestawienie sprzedaży kontrahenta
Nierozliczone płatności kontrahentów
Nierozliczone płatność kontrahenta
Wykres obrotów kontrahenta
Wykres obrotów kontrahenta wg towarów
Generowanie przelewu bankowego
Generowanie przelewu do ZUS
Generowanie przelewu do US (Urzędu Skarbowego)
Obsługa do sześciu banków
Wielostronnicowe wydruki
Logo graficzne firmy na wydrukach dokumentów
Własny szablon wydruku dokumentów sprzedaży
4 szablony wyglądu faktur
Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjski
Archiwizacja (kopia bezpieczeństwa)
Oznaczanie przeterminowanych płatności
Dwie metody sumowania VAT razem na dokumentach
Automatyczne numeracje dokumentów według dowolnego formatu
Numeracja miesięczna dokumentów
Edycja stawek VAT
Edycja form płatności
Noty korygujące
Proste rozliczanie płatności
Ewidencja przebiegu pojazdów (kilometrówka)
Ewidencja kosztów pojazdów
Zestawienie zakupów za okres
Zestawienie nierozliczonych zakupów
Moduł handlowców (naliczanie prowizji)
Zestawienie sprzedaży handlowców za okres
Zestawienie nierozliczonych płatności dla handlowca
Indywidualny rabat dla kontrahenta
Indywidualna forma płatności dla kontrahenta
Indywidualny opis dla kontrahenta widoczny na dokumencie sprzedaży
Remanent, inwentura, spis z natury
Wielostanowiskowa praca w sieci LAN
Możliwość pracy online w chmurze
Logowanie do programu
Wysyłanie dokumentów poczta email
Pomoc techniczna (mailowa) ***
Bezpłatna aktualizacja programu w ramach zakupionej wersji
Licencja na jeden komputer
Licencja na wielu komputerach
Moduł WZ
Moduł CMR
Ceny0,00 zł132 zł
za rok
300 zł
za rok
 

Pobierz

Więcej

Więcej

* Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
** Pomoc dostępna dla licencjonowanych użytkowników, pomoc techniczna nie dotyczy szkolenia z obsługi program i jest traktowana jako osobna usługa

Powrót