FakturyPro jest prostym programem do wystawiania faktur, który dzięki swojej konstrukcji pozwoli w kilka minut zacząć pracę nawet mniej obeznanemu użytkownikowi. Program FakturyPro jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Został wzbogacony o pracę wielostanowiskową w sieci LAN co pozwala na pracę na wielu stanowiskach ponosząc jedną opłatę licencyjną. Program posiada bezterminowe aktualizacje w ramach zakupionej licencji, które wydajemy w odstępach około miesięcznych uzupełniając program o nowe funkcje oraz aktualne przepisy już od ponad 23 lat.

Dostosowany do przepisów na 2024 rok.   

Wersja z Chmurą jest przeznaczona do pracy online. Jeżeli jesteś osobą, która często podróżuje, jest mobilna i chce mieć aktualny program do faktur zawsze przy sobie, baza danych w chmurze jest dla Ciebie idealna. Od teraz będziesz mógł pracować, korzystać z programów FakturyPro w każdym miejscu na świecie, jeżeli tylko będziesz miał dostęp do internetu. Dzięki naszemu rozwiązaniu np.: faktury wystawiane w biurze będą widoczne na innych komputerach oddalonych od siebie, a Ty wystawiając fakturę zachowasz ciągłość numeracji.

Automatyczny moduł KSeF - wysyłanie e-faktur, pobieranie nr KSeF wysłanego dokumentu.
Pobieranie listy faktur zakupowych, podmiotu trzeciego oraz własnych sprzedażowych, wydruk pobranych dokumentów z KSeF.

 W programie można wystawić następujące dokumenty:

 • Faktura VAT
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura zaliczkowa końcowa
 • Faktura Metoda Kasowa
 • Proforma
 • Faktura z Odwrotnym Obciążeniem
 • Faktura marża
 • Rachunek uproszczony
 • Paragon
 • Faktura w walucie
 • Faktura w walucie OSS
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Proforma w walucie
 • Rachunek dla bezvatowców (zwolnionych podmiotowo z VAT)
 • Rachunek w walucie
 • Korekty wszystkich typów dokumentów
 • Gwarancje
 • Kasa Przyjmie
 • Nota korygująca
 • Oferty

Możliwość wystawiania dokumentów z danymi Wystawcy, Sprzedawcy, Nabywcy oraz Odbiorcy. Dokumenty sprzedażowe można utworzyć na podstawie innego dokumentu co pozwala na skrócenie czasu wystawiania podobnych faktur oraz wydruk faktury wraz z blankietem wpłaty za fakturę.

Wydruk innych zestawień
 • Rejestr sprzedaży VAT z podziałem na stawki VAT jakie były uwzględnione na dokumentach w określonym czasie.
 • Rejestr sprzedaży VAT OSS z podziałem na stawki VAT dla poszczególnych krajów
 • Sprzedaż za okres
 • Wystawione proformy za okres
 • Nierozliczone dokumenty sprzedaży
 • Nierozliczone proformy
 • Sprzedaż kontrahentom za okres
 • Sprzedaż wybranego kontrahenta
 • Nierozliczone płatności kontrahentów
 • Nierozliczona płatność kontrahenta
 • Wykres obrotu kontrahenta
 • Wykres obrotów kontrahenta wg towarów
 • Cennik towarów oraz Sprzedaż towarów
 • Zakupy towarów
 • Obroty towarów
 • Zyski towarów wg ostatniego zakupu
 • Wykres obrotów towaru
 • Wydruk seryjny dokumentów sprzedażowych
 • Ponaglenie i wezwanie do zapłaty
Kontrahenci
 • Katalog kontrahentów
 • Możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy GUS (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS).
 • Możliwość sprawdzania czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (Funkcja zależna od dostępności usługi przez Ministerstwa Finansów).
Towary
 • Katalog towarów
 • Inwentaryzacja
 • Remanent
 • Spis z natury
Wydruki ułatwiające pracę
 • Przelew / wpłata do banku
 • Przelew do US
 • Nadruk  danych adresowych kontrahenta na kopertę
 • Seryjny wydruk kopert
 • Wydruk na paczkę pocztową
 • Wydruk potwierdzenia nadania
 • Wydruk etykiety adresowej
Program pozwala na eksporty w następujących formatach m.in. do programów księgowych:
 • generowanie pliku xml JPK_FA
 • generowanie pliku xml JPK_VAT
 • generowanie pliku xml JPK_V7M
 • EDI++ (epp)
 • format 3.0
Praca z drukarkami fiskalnymi:
 • fiskalizacja paragonów na drukarach fiskalnych firmy ELZAB
 • fiskalizacja paragonów na drukarach fiskalnych firmy Novitus
Moduł finansowy:
 • Pełne rozliczenie dokumentów sprzedażowych i zakupowych przez kase/ bank (KP, KW, BP, BW).
 • Wydruk raportu kasowego / bankowego, płatności kasa / bank.
 • Wydruk noty odsetkowej.
Moduł zakupowy:
 • Rejestrowanie zakupów towarów (z możliwością kontroli stanów ilościowych)
 • Sporządzanie zestawień: Zakupy za okres, Nierozliczone dokumenty zakupu oraz Rejestr zakupów VAT z podziałem na stawki VAT.
GUS oraz VAT:
 • Możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy GUS (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS).
 • Możliwość sprawdzania czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (Funkcja zależna od dostępności usługi przez Ministerstwa Finansów).
Moduł kilometrówka:
 • Kartoteka pojazdów
 • Rejestr przebiegu pojazdów oraz rejestr kosztów użytkowania pojazdów.
 • Wydruk ewidencji przebiegu oraz ewidencje kosztów użytkowania.
Moduł handlowcy:
 • Pozwala rejestrować i obliczać prowizje dla handlowców od sprzedanych towarów.
Praca na wielu stanowiskach:
 • Program pozwala na pracę w sieci lokalnej LAN.
 • Program pozwala na pracę w chmurze z wykorzystaniem sieci internet. Dzięki opisane funkcji można korzystać z programu z każdego miejsca na świecie, zachowując ciągłość numeracji dokumentów.
 • Praca na dowolnej liczbie stanowisk
 • Dostęp do programu po autoryzacji loginem oraz hasłem
Dodatkowe moduły:
 • Moduł WZ
 • Moduł CMR
Ważne dodatki:
 • Wydruki dokumentów oraz raportów i zestawień można zapisać bezpośrednio do PDF
 • Możliwość zapisu do dokumentu Word, arkusza Excel, oraz plików HTML
 • Wysyłka dokumentów w PDF emailem bezpośrednio z programu.
 • Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa danych (Archiwizacja)

Galeria produktu

Powrót