Jest to zgodne z rozporządzeniem, jeżeli data wydania towaru / zakończenia usługi jest tak sama jak data wystawienia nie ma potrzeby drukowania tej daty.
W parametrach można na stałe włączyć drukowanie datę wydania towaru / zakończenia zaznaczając na tak opcję Zawsze drukuj datę dostawy.

Powrót

Pomoc techniczna

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz