Jeżeli nie można wykonać aktualizacje przez program to można pobrać nową wersje programu z naszej strony www.fakturypro.pl i zainstalować w dokładnie to samo miejsce co poprzednia wersja.
Pamiętając o archiwizacji bazy danych.

Powrót

Pomoc techniczna

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz