Zadane pytanie
Nie mogę zrobić aktualizacji FakturyPro z poziomu programu.
 • Jeżeli nie można wykonać aktualizacje przez program to można pobrać nową wersje programu z naszej strony www.fakturypro.pl i zainstalować w dokładnie to samo miejsce co poprzednia wersja.
  Pamiętając o archiwizacji bazy danych.
Na części wydrukowanych fakturach nie drukuje się data wydania towaru / zakończenia usługi.
 • Jest to zgodne z rozporządzeniem, jeżeli data wydania towaru / zakończenia usługi jest tak sama jak data wystawienia nie ma potrzeby drukowania tej daty.
  W parametrach można na stałe włączyć drukowanie datę wydania towaru / zakończenia zaznaczając na tak opcję Zawsze drukuj datę dostawy.
Jak usunąć z wydruku oryginał, kopię?
 • Można to ustawić w Parametrach zaznaczając Wydruk bez oryginał, kopia.
Co zrobić aby móc wystawiać faktury po przejściu na vat kasowy?
 • W Operacjach -> Parametry na zakładce Dokumenty zaznaczamy Metoda kasowa.
  Wszystkie wystawiane Faktury będą drukowane z informacją "Metoda kasowa".
Jak wygenerować fakturę w PDF z programu?
 • Od wersji 2.0 programu istnieje możliwość zapisu wydruków do Pdf.

  Wykonuje się to w podglądzie wydruku. Można również zapisać wydruk do Excel, Word oraz Html. 

  Przy wysyłce faktury emailem automatycznie dodawany jest załącznik faktury w pfd.

Komunikat
 • W sytuacji kiedy użytkownik przygotowuje fakturę na podstawie faktury ze starymi stawkami Vat, a po chwili próbuje ją zapisać pojawia się komunikat "Uwaga. Nie aktualne stawki VAT! Zapisać dokument? Tak/Nie". Zapobiega to powstawaniu pomyłek i zmusza użytkowników do zmiany stawki VAT w towarach.
Czy program FakturyPro współpracuje z drukarkami fiskalnymi?
 • Program FakturyPro współpracuje z drukarkami fiskalnymu firmy Elzab i Novitus.
Co oznacza zakup Online?
 • Emailem jest przesyłany klucz licencyjny do odpowiedniej wersji programu oraz fakturę za zakup.

   

W jaki sposób dodać logo tak aby było widoczne na dokumentach?
 • Możliwość umieszczenia logo jest dostępne dla użytkowników którzy posiadają licencję. W celu umieszczenia logo klikany Operacje > Dane firmy > zakładka Inne oraz stosujemy się do wskazówek : Logo firmowe (ścieżka) optymalny rozmiar 240 x 82 px (72 dpi) lub 1000 x 343 (300 dpi).

Jak zmienić status faktury z nie rozliczonej na rozliczoną?
 • W celu zmiany statusu faktury z nie rozliczonej na rozliczoną należy zaznaczyć żądaną fakturę na liście dokumentów sprzedaży następnie wcisnąć przycisk "Edytuj (F4)" i wprowadzić odpowiednią kwotę w pole "Zapłacono".
Czy program działa na systemie windows 7?
 • Tak program działa na systemie Windows 7, zarówno na wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.
Jak wysłać fakturę pocztą elektroniczną?
 • Po zapisaniu dokumentu na liście dokumentów sprzedaży naciskamy "Wydruk(F12)" a następnie "wyślij dokument prze email".

  Do wiadomości zostanie dołączony automatycznie załącznik faktury w formacie PDF. 

  Email jest wysyłany bezpośrednio z programu.

  Aby program mógł wysłać należy poprawnie zdefiniować dane dostępowe do konta pocztowego z jakiego będzie wysyłane wiadomości oraz przygotować odpowiedni szablon tej wiadomości. 

  W Danych firmy należy wypełnić zakładkę SMTP

  W polu Nadawca wpisujemy adres email np: biuro@mojafirma.pl lub Moja firma <biuro@mojafirma.pl>
  W polu Serwer SMTP wpisujemy nazwe serwera przez jaki będzie następować wysyłka np: mojafirma.pl
  W polu Użytkownik wpisujemy login do poczty np biuro lub biuro@mojafirma.pl
  W polu Hasło wpisujemy hasło do konta pocztowego. Dla bezpieczeństwa hasło jest niewidoczne w programie a w bazie danych dodatkowo szyfrowane.
  W pole Prot wpisujemy numer portu umożliwijącego wysyłkę np: 587
  Jeżeli wysyłka wymaga połączenia SSL należy ustawić odpowiedni port oraz zaznaczyć SSL
  W polu Tytuł widomości wpisujemy jak ma wyglądać tytuł widmości wysyłany do klienta.
  W Treści wiadomości wpiujemy szablon treści wiadomości. Widmość jest wysyłana w formacie HTML, należy stosować traść w HTML.
  W tytule i treści wiadomości stosujemy specjalne znaczniki, które w trakcie wysyłania wiadomości są zastępowane odpowiednimi danymi. Dostępne znaczniki są widoczne po najechaniu myszką na napis pomoc.

   

Nie mogę dodać nowego towaru. Okno edycji jest nie widoczne.
 • Jedno z okienek dodawania nowego towaru może być ukryte poza ekranem lub pod paskiem narzędzi. Należy rozciągnąć lub przenieść pasek narzędzi w inne miejsce. Czynność ta spowoduje odświeżenie okienek i wyświetli wszystkie ukryte.

  Sytuacja może mieć miejsce w sytuacji kiedy do komputera jest podłączony inny monitor lub projektor. Pomocne może się okazać zmiana monitora domyślnego.

Vista i 7. Znikneły mi dane z kilku ostatnich miesięcy. Jak je odzyskać?
 • W takiej sytuacji należy:

  1) Skopiować katalog Fakturka c:\Program files\Fakturka

  2) Wkleić katalog do innej lokalizacji np: bez pośrednio na dysk c:

  3) Tworzenie skrót do nowej lokalizacji.

  4) przegrać baze danych z users\użytkownik\appdata\local\virtualstore\programfiles\fakturka\fakturka.mdb
  Katalog appdata\ jest ukrytym folderem systemowym może być konieczne wyłączenie ukrywania ukrytych folderów i plików systemowych (opcje folderów w panelu sterowania).
  Do nowe lokalizacji.

Czy program posiada magazyn?
 • Nie. Program Mega Faktury nie ma magazynu.

  Jest dostępna wersja Pro+, w której prowadzi sie rejestr zakupów towarów do sprzedaży oraz wydruku rejestru zakupów VAT.

  Rejestrowany jest również stan ilościowy towarów na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów.

Jak zmienić datę w numerze faktury?
 • Data do numeru faktury jest pobierana z zegara systemowego. W celu zmiany daty w numerze faktury należy przestawić zegar systemowy, wystawić dokument następnie powrócić do bieżącego stanu.
Jak zmienić drukarkę w systemie Windows Vista i 7?
 • W parametrach programu na zakładce "Drukarki" wybrać typ dokumentu, wskazać drukarkę, nacisnąć "Użyj" a następnie "Zapisz".
Czy istnieje możliwość wystawiania faktury w innej walucie, np. Euro?
 • Program posiada taką możliwość.

  Jest ona dostępna w wersjach Pro i Pro+ .

  W celu wystawienia takiej faktury należy wybrać fakturę walutową lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Wypełniając dokument należy podać nazwę waluty, kurs oraz datę kursu a następnie dodawać pozycje towarowe już w danej walucie.

  Faktura jest drukowana w określonej walucie a VAT w PLN.

Jak przenieść program na inny komputer?
 • Aby przenieść program na inny komputer należy wykonać archiwum danych ( Operacja -> Archiwizacja-> Archiwizuj).
  Następnie na nowym komputerze zainstalować program następnie wczytać wykonane wcześniej archiwum (Operacja -> Archiwizacja-> Wczytaj z archiwum) i ponownie uruchomić program.
Czy na tych samych danych może pracować więcej niż jeden komputer?
 • Podstawowa wersja programu MegaFaktury Pro jest programem jednostanowiskowym. Aby pracować na kilku komputerach należy zakupić program w wersji Lan. Zakup jednej sztuki pozwala na prace na kilku stanowiskach.
Jak zmienić sposób numeracji dokumentów?
 • Ręczne ustawianie numeracji odbywa się poprzez zmianę wartości w polu "Formuła" (Operacje > Ustawienia, po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. ). Symbole tam wprowadzone informują program w jaki sposób oznaczać dokumenty, np: wartość FV #N/A/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/A/03/2009lub FV #N/B/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/B/03/2009.

Jak wyzerować licznik faktur?
 • Aby wyzerować licznik faktur klikamy Operacje > Parametry > zakładka Numeracja. W pozycję Numer bieżącego dokumentu wpisujemy "0".
Jak uruchomić program jeśli pojawił się tylko na pasku u dołu ekranu?
 • Klikamy program na pasku prawym przyciskiem myszy i z menu które się rozwinie wybieramy Maksymalizuj.
Jak długo można używać program po wykupieniu licencji?
 • Licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

Co to jest Numer bieżącego dokumenty?
 • "Numer bieżącego dokumenty" odpowiada za prawidłową kolejność numeracji. Dla przekładu możemy usunąć dokument ze środka listy, ustawić numer o jeden wcześniejszy i wystawić ponownie usuniętą fakturę. Następnie należy wrócić do właściwej numeracji.
Jak zmienić numerację?
 • Z menu wybieramy Operacje > Ustawienia. Po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. Pole "Numer bieżącego dokumentu" oraz pole "Formuła" przeznaczone jest do sterowania numeracją. Wprowadzamy Ostatni numer dokumentu, który już istnieje. Nowy dokument otrzyma ten nadany numer +1.

  Zmienić numer dokumentu również można zmienić w trakcie wystawiania nowego dokumentu, wprowadzając odpowiedni numer w polu Nr. Program sam sprawdzi czy już taki dokument istnieje, jeżeli tak to zmieni numer na następny wolny.

Powrót

Pomoc techniczna

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz