e-Faktury (KSeF)

Z dniem 1 stycznia 2022 Ministerstwo Finansów uruchomi Krajowy System e-faktur, który będzie umożliwiał wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych, natomiast od 2024 roku MF planuje obligatoryjny KSeF.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że planujemy wydać (połowa 2022) aktulizację naszego programu, która otrzyma moduł e-faktur i będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich wersji naszego oprogramowania.

Pytania i odpowiedzi

Kto powinien skorzystać z KSeF?

 - Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, - Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Czy muszę przystąpić do KSeF?

W pierwszym etapie wdrażania KSeF to Ty zdecydujesz, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu. 


  f Udostępnij

Powrót