Ministerstwo Finansów ogłasza wyniki audytu KSeF i przesuwa termin jego wdrożenia

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki zewnętrznego audytu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), które przyniosły istotne zmiany w planowanym terminie wdrożenia systemu. W wyniku audytu odkryto liczne błędy i krytyczne usterki, co skłoniło władze do przesunięcia obowiązkowego wdrożenia KSeF.

Początkowo planowane uruchomienie systemu miało nastąpić 1 lipca 2024 r., jednak minister finansów Andrzej Domański oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda ogłosili, że KSeF stanie się obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży przekraczającej 200 mln zł. Pozostali przedsiębiorcy będą zobowiązani do stosowania systemu od 1 kwietnia 2026 r.

Podczas przeprowadzonego audytu zidentyfikowano problemy z architekturą IT, które wpływały na wydajność i bezpieczeństwo systemu. Raport z audytu zawierał również szczegółowe uwagi dotyczące kodów źródłowych i bazy danych, co wskazuje na konieczność głębokiej restrukturyzacji projektu.

Marcin Łoboda, szef KAS, wyjaśnił, że zdecydowano o kompletnym przeprojektowaniu architektury systemowej, co ma zagwarantować jego niezawodność i funkcjonalność. Oprócz technicznych aspektów, audyt wytknął również liczne błędy w zarządzaniu projektem, co było efektem niewłaściwego nadzoru przez poprzednie kierownictwo.

W odpowiedzi na te odkrycia, Ministerstwo Finansów zorganizowało serię konsultacji z około 10 tys. uczestników, mających na celu opracowanie zmian legislacyjnych. Pierwszy etap tych zmian ma zakończyć się w czerwcu 2024 r. i będzie skupiał się na ustaleniu nowego harmonogramu wdrożenia KSeF. Drugi etap będzie poświęcony na opracowanie szczegółowych rozwiązań legislacyjnych.

Dodatkowo, odroczenie terminu wdrożenia KSeF wpływa na harmonogram szkoleń dla przedsiębiorców. Od stycznia 2025 r. planowane jest zwiększenie ich częstotliwości, a w każdym urzędzie skarbowym przewidziane są indywidualne konsultacje dotyczące korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez ministerstwo.

Podsumowując, wyniki audytu KSeF przyniosły poważne konsekwencje dla harmonogramu wdrożenia systemu. Ministerstwo Finansów przyjmuje odpowiedzialność za wprowadzenie niezbędnych zmian, mających na celu poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce.
 
Więcej informacji na temat audytu KSeF można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowanie-audytu-ksef.

  f Udostępnij

Powrót